Stel cookie voorkeur in

De nieuwe leerlingraad van OBS De Catamaran

17-12-2018

In onze leerlingenraad zitten dit jaar 9 enthousiaste leerlingen uit groep 5 t/m 8

Jordy           groep 5

Rivelinho    groep 5

Sierra          groep 6

Yorrinde     groep 6

Jay-Brean  groep 7

Lucas         groep 7

Dali             groep 7

Chelsea     groep 8

Damian      groep 8