Stel cookie voorkeur in

Studiemiddag team over 21 eeuwse vaardigheden


Studiemiddag team over 21 eeuwse vaardigheden

Vanuit ons bestuur BLICK is het project 21 eeuwse vaardigheden opgestart. Het doel is om op alle BLICK-scholen het onderwijs van deze tijd en toekomstgericht te maken, zodat onze kinderen alle bagage aan kennis en vaardigheden hebben als ze onze school verlaten en uitstromen naar het voortgezet onderwijs. Afgelopen dinsdagmiddag hebben we gekeken hoe we op dit moment hierin staan.Het blijkt dat we al heel veel doen. Bij 21 eeuwse vaardigheden wordt niet alleen gedacht aan ICT, maar ook aan vaardigheden als samenwerken, probleemoplossend denken, communiceren en sociale & culturele vaardigheden. Hier zijn we elke dag mee bezig van groep 1 t/m groep 8 op een manier die bij de leeftijd van de kinderen past.Natuurlijk zijn we ook met ICT bezig en worden de laptops en de computers in de klas en in de centrale ruimtes ingezet om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren.Afgelopen week zijn 20 i-Pads geleverd en we gaan ons bezinnen op een zinvolle inzet hiervan ter ondersteuning van het onderwijs van de groepen 1 t/m 3. In de komende 2 jaren volgen voor de verdere midden- en bovenbouw elk jaar 25 chromebooks met hetzelfde doel. Kortom: ons onderwijs is zeker van deze tijd en gericht op de toekomst van de kinderen!

Uiteraard krijgt dit project nog een vervolg in de komende periode.