Stel cookie voorkeur in

Bouw! Tutorlezen op obs De Catamaran

05-09-2018

 

Bouw! Tutorlezen op obs De Catamaran

 

Sinds eind mei 2018 gebruiken wij op school het computergestuurde programma Bouw!. Het programma is speciaal bedoeld om kinderen met een verhoogd risico op leesproblemen hulp te bieden. Sommige scholen beginnen met Bouw! bij kinderen in groep 2. Wij hebben er op de Catamaran voor gekozen om al in groep 1 te starten.

Voor welke kinderen is Bouw! geschikt?

Kinderen met dyslexie in de familie.
Kinderen met een vertraagde spraak-taalontwikkeling.
Kinderen met meertaligheid.
Kinderen uit groep 1 en 2 die moeite hebben met de leesvoorwaarden.

Tutoren
Drie keer per week werken de kinderen bij ons met het programma. Juf Diana start het programma op en zet de laptops klaar in de hal. Zij gaat zelf aan de slag met kinderen en in de hal starten ouders met hun eigen kind met de eerstvolgende les. 

De tutoren (de ouders) werken zelfstandig met het programma en lezen de instructie voor. De kinderen kunnen zelf met behulp van de muis het programma op de laptop doorlopen. De toetsen worden altijd door juf Diana afgenomen.

Voordelen voor de individuele zorg
De leerstof wordt heel aantrekkelijk aangeboden. Het programma heeft een vaste werkwijze. De resultaten worden goed en inzichtelijk bijgehouden. Kinderen kunnen pas verder met het volgende blok als de stof beheerst wordt.
Hulp door ouders op school
Voor een extra stevige basis en het volgen van de ontwikkeling van de kinderen vinden wij het heel belangrijk als ouders betrokken zijn als tutor bij Bouw!. Dit betekent dat wij de ouders vragen om hun kind zoveel mogelijk op school te helpen. Wij vragen de ouders dan ook om minstens 1 keer per week gedurende ongeveer 10 minuten met hun kind een les op de laptop te maken.

De ouders van kinderen die Bouw! volgen en ons willen helpen, kunnen zich aanmelden bij de leerkracht.
Vragen
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met juf Diana en juf Joyce.