Stel cookie voorkeur in

Uitnodigen voor de jaarvergadering van de OR

Begindatum 17 oktober 2018 00:00

Einddatum 31 oktober 2018 00:00

Locatie

Geachte ouders/verzorgers,

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de jaarvergadering van de OR. Tijdens deze vergadering wordt onder andere de begroting van vorig jaar en komend schooljaar besproken. Ook stellen we tijdens deze vergadering de vrijwillige ouderbijdrage vast voor komend schooljaar.

De vergadering start op woensdag 17 oktober om 20.00 uur op school.

We hopen dat u hierbij aanwezig kunt zijn.

 

Met vriendelijke groeten,

De Ouderraad