Stel cookie voorkeur in

De Rots & Watertraining is een weerbaarheidstraining en biedt kinderen, jongeren en volwassenen handvatten om mentaal sterk te zijn en voor zichzelf en voor anderen op te komen

Begindatum 26 september 2018 00:00

Einddatum 31 maart 2019 00:00

Locatie

Deze week zijn we in de groepen 2 t/m 6 gestart met de training Rots & Water.

De groepen 1 volgen de training vanaf maart 2019.

De lessen worden gegeven door Hanneke van Bergen van der Grijp van Oli4all.

De Rots & Watertraining is een weerbaarheidstraining en biedt kinderen, jongeren en volwassenen handvatten om mentaal sterk te zijn en voor zichzelf en voor anderen op te komen.

Hanneke wil ook graag een Rots & Watertraining speciaal voor ouders/verzorgers geven. In deze training kunnen ouders/verzorgers kennismaken wat de kinderen hebben geleerd, zodat ze Rots & Water ook in de thuissituatie kunnen toepassen.

Praktische informatie over de inhoud, de doelen, de cursusdata en het aanmelden volgt in maart, wanneer de training start.

De groepen 7 en 8 zijn onlangs gestart met de weerbaarheidstraining  Marietje Kessels Project.

Deze training heeft overlap met de Rots & Watertraining die de kinderen reeds hebben gevolgd.

De verdieping van deze training zit in het:

· vertrouwen op eigen kracht en intuïtie;

· bewust worden van eigen gedrag en het effect daarvan op anderen;

· beter weten wat zij kunnen doen om te voorkomen dat zij in een ongewenste of onveilige situatie   terechtkomen;

·  beter weerstaan van negatieve groepsdruk bijvoorbeeld ten aanzien van pesten, vernieling, diefstal, roken en drinken.

Dinsdag 27 november a.s. om 13.15 uur presenteren de kinderen van groep 7 en 8 aan de ouders wat zij geleerd hebben.