Stel cookie voorkeur in

Team

De directie

De directeur van de school geeft leiding aan de school en is aanspreekpunt voor zowel ouder(s)/verzorger(s) als leerkrachten. Het Management Team (MT) van de school bestaat, naast de directeur, uit twee leerkrachten en de intern-begeleider. De functie van het MT is vooral het adviseren van de directie. Bij afwezigheid van de directeur is het MT het eerste aanspreekpunt.

Onze directeur is mevrouw Hedy van Harselaar

De groepsleerkrachten

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in zijn/haar klas. De leerkracht zorgt middels nascholing er voor dat zijn/haar deskundigheid op peil blijft.

De intern-begeleider

De intern-begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft zowel coördinerende als begeleidende taken. Zij helpt de leerkrachten en ouder(s)/verzorger(s) met hulpvragen over kinderen. Ook voert zij gesprekken met ouder(s)/verzorger(s), leerkrachten, directie en betrokken externe instanties. Het belang van de leerlingen staat hierbij centraal. Er zal altijd gezocht worden naar een passende oplossing voor de hulpvraag.

Onze IB-er is Joyce Nonnekes

De vakleerkracht bewegingsonderwijs

Obs De Catamaran heeft een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De groepen 3 t/m 8 krijgen twee gymlessen per week van deze leerkracht in de grote gymzaal.

Onze gymleerkracht is Brendan de Fretes.

De conciërge

Op obs De Catamaran werkt een conciërge die allerlei taken verricht op huishoudelijk en technisch gebied. Hij helpt de leerkrachten en de kinderen van de school als onderwijsondersteunend personeel.

Onze conciërge is Anton Teterissa.

De schoonmaker

Op obs De Catamaran is dagelijks een schoonmaker aanwezig. Hij maakt de lokalen, centrale ruimtes en toiletten schoon.

Onze schoonmaker is Jan Muit.