Stel cookie voorkeur in

Plusklas

De plusklas is voor cognitief getalenteerde leerlingen die naast het speciale lesaanbod van compacten en verrijken nog meer nodig hebben. Het onderwijsaanbod wordt zodanig vorm gegeven dat het maximale uit de leerling wordt gehaald. Het werken met projecten en het “top down” leren geeft de leerlingen van de plusklas dat extra wat ze nodig hebben.

Leerlingen van obs De Catamaran die hiervoor in aanmerking komen, kunnen naar de plusklas op de locatie obs De Klimop.

Leerlingen in de groepen 1, 2 en begin groep 3 gaan niet naar de plusklas. Zij krijgen in hun eigen groep les. De lessen zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Als in de loop van groep 3 blijkt dat een leerling niet voldoende uitgedaagd wordt en buiten het compacten en verrijken meer aan kan, dan kan plaatsing in de plusklas overwogen worden.


Speerpunten/doelstellingen

De speerpunten voor de plusklassen zijn:

 • Aandacht voor leerlingen met bovengemiddelde mogelijkheden
 • Uitdagende lessen en projecten
 • Leerlingen leren hoe ze moeten leren en plannen
 • Omgang met andere cognitief getalenteerde leerlingen
 • Sociaal-emotionele vorming

Doelstelling ten behoeve van de leerlingen:

 • Uitdagingen met betrekking tot het leerstofaanbod, "top down" leren
 • Leren plannen en structureren
 • Sociale vaardigheden aanleren waardoor ze zich beter kunnen handhaven in de maatschappij
 • Ondersteuning bieden in hun emotionele ontwikkeling
   

Voor de middenbouw geldt dat er 1x per 2 weken een les in de plusklas gevolgd wordt van 8.30 tot 13.30 uur.
Voor de bovenbouw is er elke week een les in de plusklas van 8.30 tot 11.45 uur.
De plusklas start in de tweede week na de zomervakantie. De eerste en laatste week van het schooljaar zal er geen plusklas zijn.


De leerlingen die naar de plusklas gaan, krijgen van de plusklasleerkracht opdrachten mee die ze gedurende de rest van de week in hun eigen klas kunnen maken. De opdrachten bewaren zij in een map. Deze map blijft op school zodat de leerlingen hieruit kunnen werken en de leerlingen nemen de map ook weer mee naar de plusklas. De groepsleerkracht roostert vaste tijden in voor de leerlingen om aan deze opdrachten op school te kunnen werken.

De plusklasleerkracht is Niki van der Poel.

Contact:
n.vanderpoel@blickoponderwijs.nl