Stel cookie voorkeur in

Nieuwe schooltijden vanaf schooljaar 2019-20120

Nieuwe schooltijden vanaf schooljaar 2019-2020

Na een intensief proces rondom nieuwe schooltijden hebben de oudergeleding en personeelsgeleding van onze Medezeggenschapsraad unaniem instemming verleend met onderstaande schooltijden met 25 lesuren per week:

Maandag / dinsdag / donderdag  : 08.15 – 11.45 uur
                                                              12.45 – 14.45 uur
Woensdag                                          : 08.15 – 11.45 uur
Vrijdag                                                : 08.15 – 11.45 uur
                                                              12.45 – 14.15 uur

 

Er is gekozen voor een starttijd van 08.15 uur om hiermee de veiligheid rondom de school te vergroten.

Hierdoor zijn onze begin- en eindtijden anders dan die van Het Baken en komt er meer spreiding in de verkeersdrukte.