Stel cookie voorkeur in

Team

De directie

De directeur van de school geeft leiding aan de school en is aanspreekpunt voor zowel ouders als leerkrachten. Het Management Team (MT) van de school bestaat, naast de directeur, uit twee leerkrachten en de IB-er. De functie van het MT is vooral het adviseren van de directie. Bij afwezigheid van de directeur is het MT het eerste aanspreekpunt.

Onze directeur is mevrouw Hedy van Harselaar

De groepsleerkrachten

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in zijn/haar klas: de lesgebonden taken en niet lesgebonden taken. De leerkracht zorgt middels bij- en nascholing er voor dat zijn deskundigheid op peil blijft.

De intern begeleider

De Intern Begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft zowel coördinerende als begeleidende taken. Zij helpt de leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Ook voert zij gesprekken met ouders, leerkrachten, directie en betrokken externe instanties. Het belang van de leerlingen staat hierbij centraal. Er zal altijd gezocht worden naar een passende oplossing voor de hulpvraag.

Onze IB-er is Joyce Nonnekes

De ICT-coördinator

De ICT-coördinator draagt zorg voor alles wat met de computers op onze school te maken heeft, en dan vooral de onderwijsinhoudelijke kant.

De vakleerkracht

OBS De Catamaran heeft een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De groepen 4 t/m 8 krijgen één gymles per week van deze leerkracht. De andere gymles wordt gegeven door de eigen groepsleerkracht.

Onze gymleerkracht is Richard Deetman

De conciërge

Op OBS De Catamaran werkt een conciërge die allerlei taken verricht op huishoudelijk en technisch gebied. Hij helpt de leerkrachten en de kinderen van de school en is zogenaamd "onderwijsondersteunend personeel".

Onze conciërge is Anton Teterissa

De schoonmaker

Op OBS De Catamaran is dagelijks een schoonmaker aanwezig. Hij maakt de lokalen, centrale ruimtes en toiletten schoon.