Stel cookie voorkeur in

Leerlingraad

In onze leerlingraad zitten dit jaar 8 enthousiaste leerlingen uit groep 6 t/m 8.
In de eerste weken na de zomervakantie mag elke leerling vanaf groep 6 zich verkiesbaar stellen.
Na een korte "campagne" in de klas worden er uiteindelijk twee leerlingen per groep uitgekozen (middels stemmen) om als klassenvertegenwoordiger in de klassenraad te zitten.

De leerlingraad komt 1x per maand bij elkaar om te vergaderen. De deelnemers mogen zelf onderwerpen inbrengen.
Soms zorgt meester Harmen voor input. De kinderen worden uitgedaagd om mee te denken en krijgen soms ook vraagstukken aangeboden vanuit het team, de OR of de MR. Onderwerpen die komend schooljaar in de leerlingraad worden besproken zijn:

  • Pesten op school
  • Gezonde voeding
  • Schoolplein/inrichting van de school
  • Ideeenbus
  • ...

Wij vinden het erg fijn om onze leerlingen op deze manier inspraak te geven binnen de organisatie van onze school. Dat is ook meteen het doel van de leerlingraad.