Stel cookie voorkeur in

Informatie voor nieuwe ouders

Beste ouders/verzorgers,

Onze school wil een ontmoetingsplaats zijn voor kinderen en ouders met verschillende culturele en religieuze achtergronden. Wij zijn een school waarin kinderen met elkaar omgaan en elkaar accepteren en respecteren. In een prikkelende en uitdagende leeromgeving willen wij kinderen de ruimte bieden om zijn of haar talenten naar eigen vermogen te ontdekken en te ontwikkelen. Wij bieden kinderen een veilige plek, waar zij zich op hun gemak kunnen voelen. Kinderen leren van en met elkaar. Zelfvertrouwen en leerplezier staan voorop.

Het leren moet betekenisvol zijn en binnen de mogelijkheden van het kind liggen. Alleen dan kan een kind gemotiveerd raken en zelfvertrouwen opdoen. Door diverse werkvormen te hanteren leren kinderen niet alleen samen te werken, maar ook zelfstandig oplossingen te bedenken. We hebben hoge verwachtingen van de kinderen.

Afgelopen zomer is ons gebouw aan het Maria Danneelserf volledig verbouwd. Het mooie, moderne gebouw voldoet aan al onze wensen en past goed bij onze visie. Als school zijn we volop in ontwikkeling. We werken volgens de principes van Meervoudige Intelligentie. We geloven dat intelligentie meer is dan alleen een cijfertje. Er zijn veel vormen van intelligentie. Je kunt "rekenslim" zijn of "taalslim", maar ook juist "muziekslim" of "beweegslim". Wij willen voor al die vormen van intelligentie plek bieden in ons onderwijs. We willen die intelligenties ontwikkelen en er gebruik van maken. Dat maakt OBS De Catamaran bijzonder! 

U kunt zich het beste een beeld van De Catamaran vormen tijdens een bezoek aan onze locatie aan het Maria Danneelserf. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur, die graag tijd vrij maakt voor een rondleiding en een gesprek.

Met vriendelijke groet,

Hedy van Harselaar

directeur OBS de Catamaran