Stel cookie voorkeur in

MR en OR

Op OBS De Catamaran hebben wij een zeer betrokken MR en OR. De MR bestaat uit een groep ouders en leerkrachten die zich bezig houdt met beleidsmatige zaken. De OR bestaat uit ouders die diverse feesten en activiteiten organiseren voor de kinderen van de school. Hieronder ziet u wie er dit schooljaar in de MR en OR zitten:

Medezeggenschapsraad (MR)
Email: mr-catamaran@blickoponderwijs.nl

Mart Muller (voorzitter, oudergeleding)
Hesley Wijnaldum (penningmeester, oudergeleding)
Jennifer Ramzan (secretaris, oudergeleding)
Monique Liesting (leerkracht groep 1/2)
Marijke van Pelt (leerkracht groep 3)

Downloads vanuit MR:
Agenda MR
Jaarplan MR
Jaarverslag MR
Jaarverslag GMR
Notulen 09/05/2017
Notulen 19/12/2017
Notulen 06/02/2018
Notulen MR 24/04/2018
Ouderraad (OR)
Email: or-catamaran@blickoponderwijs.nl

Ingeborg de Klerk (voorzitter)
Priscilla van der Linden (penningmeester)
Jolanda Tahitu (secretaris)
Arienne Muller
Sally Al-Hasani
Homeira Khoyniha
Eddy Uitbeijerse