Stel cookie voorkeur in

MR en OR

Op obs De Catamaran hebben wij een zeer betrokken Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR).

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR bestaat uit ouders en leerkrachten die zich bezig houden met beleidsmatige zaken.

Email: mr-catamaran@blickoponderwijs.nl

Mart Muller (voorzitter, oudergeleding)
Hesley Wijnaldum (penningmeester, oudergeleding)
Monique Liesting (leerkracht groep 1/2)

Marijke van Pelt (leerkracht groep 3)

Downloads vanuit MR 2017-2018:
Agenda MR
Jaarplan MR
Jaarverslag MR
Jaarverslag GMR
Notulen 09/05/2017

Notulen 10-10-2017
Notulen 19/12/2017

Notulen 06/02/2018
Notulen 24/04/2018

Downloads vanuit MR 2018-2019:

Ouderraad (OR)

De OR bestaat uit ouders die diverse feesten en activiteiten organiseren voor de kinderen van de school. Twee leerkrachten schuiven aan bij het overleg van OR voor een goede afstemming.

Email: or-catamaran@blickoponderwijs.nl

Ingeborg de Klerk (voorzitter)
Priscilla van der Linden (penningmeester)
Jolanda Tahitu (secretaris)
Arienne Muller
Sally Al-Hasani
Homeira Khoyniha
Eddy Uitbeijerse