Stel cookie voorkeur in

MR en OR

Op obs De Catamaran hebben wij een zeer betrokken Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR).

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR bestaat uit ouders en leerkrachten die zich bezig houden met beleidsmatige zaken.

Email: mr-catamaran@blickoponderwijs.nl   

Mart Muller (voorzitter, oudergeleding)
Hesley Wijnaldum (penningmeester, oudergeleding)

 

Monique Liesting (leerkracht groep 1/2)

Marijke van Pelt (leerkracht groep 3)

Sanne de Bruin (leerkracht groep 6)

 

 

 

 

 

 

Downloads vanuit MR 2018-2019

MR-Jaarplan 2018/2019

 

Downloads vanuit MR  2016- 2017-2018

Agenda MR                                            
Jaarplan MR
Jaarverslag MR
Jaarverslag GMR
Jaarverslag-2017-2018

Notulen MR

Notulen_MR-19/06/2018

Notulen_MR-24/04/2018

Notulen_MR-06/02/2018

Notulen_MR-19/12/2017

Notulen_MR-10/10/2017

Notulen_MR-09/05/2017

 

Jaarvergadering Ouderraad 2018/2019 

Verslag jaarvergadering Ouderraad 2018/2019

 

Ouderraad (OR)

De OR bestaat uit ouders die diverse feesten en activiteiten organiseren voor de kinderen van de school. Twee leerkrachten schuiven aan bij het overleg van OR voor een goede afstemming.

Email: or-catamaran@blickoponderwijs.nl