Stel cookie voorkeur in

MR en OR

Op obs De Catamaran hebben wij een zeer betrokken Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR).

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR bestaat uit ouders en leerkrachten die zich bezig houden met beleidsmatige zaken.

Email: mr-catamaran@blickoponderwijs.nl   

Mart Muller (voorzitter, oudergeleding)
Hesley Wijnaldum (penningmeester, oudergeleding)

 

Monique Liesting (leerkracht groep 1/2)

Marijke van Pelt (leerkracht groep 3)

Sanne de Bruin (leerkracht groep 6)

 

 

 

Downloads vanuit MR 2017-2018:

Agenda MR                                            
Jaarplan MR
Jaarverslag MR
Jaarverslag GMR
Notulen 09/05/2017

Notulen 10-10-2017
Notulen 19/12/2017

Notulen 06/02/2018
Notulen 24/04/2018

Notulen 19-06-2018

Jaarverslag 2017-2018

Downloads vanuit MR 2018-2019:

Jaarplan 2018-2019

 

Ouderraad (OR)

De OR bestaat uit ouders die diverse feesten en activiteiten organiseren voor de kinderen van de school. Twee leerkrachten schuiven aan bij het overleg van OR voor een goede afstemming.

Email: or-catamaran@blickoponderwijs.nl